Socialinė priežiūra (PAGALBA Į NAMUS)

Visuomenei senstant, ilgėjant žmogaus gyvenimo trukmei, auga poreikis gauti ir tokias socialines paslaugas, kurios leistų senyvo amžiaus žmonėms kuo ilgiau gyventi savo namuose, gaunant visą reikiamą pagalbą, o juos prižiūrintiems artimiesiems išlikti darbo rinkoje ir sumažinti kasdienių rūpesčių naštą. Šiuo tikslu 2016 m. “Akacijų užuovėja“ pradėjo teikti socialines paslaugas asmens namuose : senoliai yra lankomi namuose, jiems padedama buityje, palaikomi jų asmens higienos įpročiai, pagal individualius poreikius aptariamos galimybės ir organizuojami įvairūs renginiai, leidžiantys aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Socialinė priežiūra (PAGALBA Į NAMUS)

Visuomenei senstant, ilgėjant žmogaus gyvenimo trukmei, auga poreikis gauti ir tokias socialines paslaugas, kurios leistų senyvo amžiaus žmonėms kuo ilgiau gyventi savo namuose, gaunant visą reikiamą pagalbą, o juos prižiūrintiems artimiesiems išlikti darbo rinkoje ir sumažinti kasdienių rūpesčių naštą. Šiuo tikslu 2016 m. “Akacijų užuovėja“ pradėjo teikti socialines paslaugas asmens namuose : senoliai yra lankomi namuose, jiems padedama buityje, palaikomi jų asmens higienos įpročiai, pagal individualius poreikius aptariamos galimybės ir organizuojami įvairūs renginiai, leidžiantys aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Informacija dėl socialinės priežiūros paslaugų teikimo asmens namuose

Pagalba asmeniui jo namuoseKaina eurais/ mėn.Pastabos
Pagalbos teikimas sprendžiant įvairias asmens problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt.)


300€/mėn. (iki 10 val. per savaitę darbo dienomis, suteikiant ne mažiau kaip tris paslaugas vieno apsilankymo metu)Paslaugų paketas aptariamas ir sudaromas individualiai pagal asmens poreikį
Maitinimo organizavimas (kai maistas pristatomas iš maitinimo įstaigų arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą)
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų teikimas : pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant; rūpinimasis asmens higiena : maudymas, plaukų kirpimas, dažymas ir kt.)
Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne (apipirkimas arba labdara)Pagal poreikį
* Galimas ir vienkartinių paslaugų teikimas asmeniui pagal poreikį (maudymas, maisto pirkimas ir pan.) – kaina sutartinė
Atokvėpio paslaugaKaina eurais / val.Pastabos
„Atokvėpio“ paslauga šeimos nariams (globėjams, rūpintojams), kurie dėl tam tikrų priežasčių laikinai (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) negali prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra6€ / val + 0,33 kmPaslauga gali būti teikiama nuo kelių valandų asmens namuose bei sudaromos sąlygos socialinę priežiūrą teikti institucijoje
Tarpininkavimo paslaugaKaina euraisPastabos
Apsilankymas pas šeimos gydytoją
Apsilankymas kitose gydymo įstaigose pagal šeimos gydytojo siuntimą
6€/val. +0,33 kmDarbuotojo valandinis įkainis + transporto įkainis už kilometrą
Guldymas, lankymas ir priežiūra ligoninėje6€/val +0,33 kmDarbuotojo valandinis įkainis + transporto įkainis už kilometrą
Tarpininkavimas parenkant ir paguldant į slaugos ligoninę60-80€lankymas, priežiūra ir asmens higienos priemonių pristatymo paslauga - papildomai
Tarpininkavimas pasirenkant ilgalaikės socialinės globos įstaigą (senelių namus):
- dokumentų sutvarkymas
- sutarties pasirašymas
- patalpinimas į globos namus
100-150€
Namų priežiūra gulint slaugos ligoninėje25€/mėn.komunalinių paslaugų tiekėjų informavimas dėl mokėjimų sustabdymo, 2 apsilankymai per mėnesį asmens namuose, siekiant įsitikinti buto saugumu, palaistyti gėles (jeigu yra), sutvarkyti korespondenciją ir pan.
Laisvalaikio organizavimasKaina eurais.Pastabos
Pokalbiai su artimaisiais per skype‘ą, švenčių organizavimas (fotografavimas, filmavimas ir foto ar filmavimo medžiagos siuntimas artimiesiems)Kaina sutartinė
Transporto paslaugaKaina eurais.Pastabos
Pavėžėjimas pagal poreikį (pas gydytoją, į parduotuvę, bažnyčią ir t.t.)6€/val +0,33 kmDarbuotojo valandinis įkainis + transporto įkainis už kilometrą
Kapinių priežiūraKaina eurais.Pastabos
- Kapų tvarkymas pagal poreikį (paminklo nuvalymas, šiukšlių sugrėbimas, išnešimas, gėlių palaistymas, sudegusių žvakių nurinkimas, gėlių sodinimas, ir pan.)Kaina sutartinė