ILGALAIKĖ (TRUMPALAIKĖ GLOBA)

Globos namai „Akacijų užuovėja“ teikia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas t.y. pagalbą asmeniui (šeimai) dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų, iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

ILGALAIKĖ (TRUMPALAIKĖ GLOBA)

Globos namai „Akacijų užuovėja“ teikia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas t.y. pagalbą asmeniui (šeimai) dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų, iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

TEIKIAMŲ ILGALAIKĖS IR TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SĄRAŠAS

PASLAUGAPASLAUGOS APRAŠYMAS
INFORMAVIMASTeikiama informacija apie teikiamas socialines paslaugas globos namuose bei reikiama kitų institucijų informacija
TARPININKAVIMAS IR ATSTOVAVIMASGlobos namų darbuotojai tarpininkauja gyventojams palaikant ryšį su kitais asmenimis, institucijomis, organizacijomis bei atstovauja gyventojo interesus kitose įstaigose
APGYVENDINIMAS• Asmeniui suteikiamas gyvenamasis plotas, apgyvendinant 1–4 vietų kambariuose (derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus bei poreikius)
• Aprūpinama baldais, drabužiais ir priemonėmis specialiems poreikiams tenkinti (jei pageidauja, gyventojas gali naudotis savo asmeniniais daiktais, jeigu tai nekelia pavojaus jo ir aplinkinių sveikatai)
MAITINIMASMaitinimo paslauga globos namų gyventojams teikiama 4 kartus per dieną. Atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas, maitinimo dažnumas gali būti keičiamas, organizuojama speciali, dietinė mityba, galimybė pasirinkti pageidaujamą maistą iš kelių patiekalų
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SLAUGOS PASLAUGOS• Globos namai organizuoja pirmines sveikatos priežiūros paslaugas: gyventojai konsultuojami šeimos gydytojo ir kitų sričių specialistų sveikatos priežiūros įstaigose. Jei būtina, gyventojai hospitalizuojami
• Globos namų gyventojai aprūpinami gydytojo paskirtais medikamentais, tvarsliava, neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėmis, atliekamos sveikatos priežiūros procedūros
• Slaugos organizavimas ir slaugymas, aprūpinimas būtiniausiomis slaugos priemonėmis ir įranga, įvertinus gyventojo sveikatos būklę
KASDIENINIO GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS IR PALAIKYMAS• Pagal parengtą individualų socialinės globos planą palaikomi ir stiprinami gyventojų asmeninės higienos, buitiniai, orientaciniai, bendravimo įgūdžiai
• Užimtumas organizuojamas individualiai ir grupėje
• Teikiama pagalba gyventojams tvarkant asmenines pinigines lėšas, planuojant pirkinius
LAISVALAIKIO ORGANIZAVIMAS• Globos namuose yra bibliotekėlė, gyventojai aprūpinami spauda, yra sąlygos žiūrėti televizijos laidas, klausytis radijo, naudotis kompiuteriu, internetu ir kt.
• Švenčiamos valstybinės, religinės ir gyventojų asmeninės šventės
• Sudaromos sąlygos lankytis bažnyčioje
ASMENINĖS HIGIENOS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMASGlobos namuose teikiamos asmens higienos paslaugos:
• Gyventojai aprūpinami individualiomis higienos priemonėmis
• Atliekamos plaukų kirpimo, barzdos skutimo, nagų kirpimo procedūros
• Gyventojai, negalintys savimi pasirūpinti, kiekvieną dieną apiprausiami ir, pagal poreikį, maudomi, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę
KITOS PASLAUGOS, REIKALINGOS ASMENIUI PAGAL JO SAVARANKIŠKUMO LYGĮ IR POREIKIUS• Globos namų gyventojams užsakoma spauda, teikiamos transporto ir kitos paslaugos
• Laidojimo apeigų organizavimas, globos namų gyventojų kapinių priežiūra